Aanvraag Hulpverlening

Via het onderstaande email-adres kunt u een aanvraag voor EHBO’ers bij het Rode Kruis afdeling Bommelerwaard indienen.

Aanvraag voor EHBO’ers: hulpverlening@rodekruisbommelerwaard.nl

Graag in de mail de onderstaande gegevens over het evenement benoemen:
1. Datum
2. Tijd (begin/ eind)
3. Locatie
4. Contactpersoon (naam, telefoonnummer en emailadres)
5. Soort evenement
6. Aantal hulpverleners (zie ook de afgegeven vergunning)
7. Factuuradres

Binnen het Rode Kruis werken wij met vrijwilligers, die naast hun werk en zorg thuis aangegeven hebben, om een aantal keren per jaar inzetbaar te zijn om een EHBO hulpverlening te doen.
Om onze vrijwilligers niet onnodig te belasten hanteren wij de onderstaande procedure, wij hopen dat u hier begrip voor heeft.

Procedure:
1. Hulpvraag moet uiterlijk 6 weken voor evenement binnen zijn
2. Hulpvraag komt bij coördinator hulpverlening en diens vervanger binnen.
3. Binnen 3 werkdagen nemen wij per email contact met u op.

 • U krijgt dan de bevestiging dat de hulpvraag bij ons binnen gekomen is en u hoort wie vanuit het Rode Kruis u contactpersoon is.
 • Daarnaast sturen wij u dan de kostenberekening voor onze inzet toe. Na akkoord gaan wij dan de hulpvraag bij onze vrijwilligers uitzetten.
 • Informatie die eventueel van belang is bij u na te vragen:
  • Of er voor eten en drinken voor de vrijwilligers wordt gezorgd (anders moeten wij dit apart in rekening brengen)
  • Aanwezigheid behandelruimte, indien nodig maken we hier afspraken over
 • 4. Uiterlijk 2 weken voor aanvang van het evenement hoort u definitief of wij de hulpvraag kunnen invullen en de namen van de vrijwilligers die zich opgegeven hebben.

  Wij berekenen onderstaande kosten aan u door, dit conform de richtlijn van het Nederlandse Rode Kruis. Bij non-profit organisaties kunnen wij een offerte op maat maken.
  Graag reden verzoek bij aanvraag hulpverlening vermelden

  Product Prijs
  Inzet EHBO vrijwilliger € 6,50 per uur
  Inzet Rode Kruisvoertuig (uw verzoek) € 50,00 per dag (incl. 40 km)
  Bij meer dan 40 km € 0,85 per extra km
  Gebruik hulpverleningstent (uw verzoek) € 25,00 per dag
  Gebruik portofoons € 5,00 per portofoon
  Huur AED € 7,50 per dag