mrt 09 19:48

Avondvierdaagse 2019 gaat niet door

Het is lang stil gebleven vanuit het Rode Kruis Bommelerwaard over de avondvierdaagse 2019. Bedoeling was dat we die zouden organiseren voor de dagen van 21 t/m 24 mei 2019.

Met dit bericht delen wij u mede dat de avondvierdaagse helaas niet doorgaat op de dagen van 21 t/m 24 mei 2019. Of dat later in het jaar of in een volgend jaar alsnog gaat lukken is momenteel nog de vraag.

Wat is de reden hiervan? Wel, feitelijk zijn dat twee redenen, waarvan de belangrijkste is dat we geen voldoende gekwalificeerde marsleiding meer op de been weten te krijgen om de avondvierdaagse te organiseren. We zijn al een tijdje bezig geweest om te kijken of dit gat in de aansturing van de avondvierdaagse te dichten is, maar dat is ons helaas nog niet gelukt.
De andere reden is dat het Rode Kruis als organisatie het niet meer toestaat – vanwege de bestuurlijke verantwoordelijkheden – dat een afdeling van het Rode Kruis zelf een avondvier-daagse organiseert. Dat zou in het vervolg via een apart daarvoor op te richten stichting moeten gebeuren. Dat hoeft op zich het probleem niet te zijn, want dat gebeurt voor meer tochten; zoals bijvoorbeeld voor de Bloesemtocht die onder auspiciรซn van het Rode Kruis wordt georganiseerd door de Stichting Rode Kruis Bloesemtocht.
Blijft dat er voor de uitvoering wel gekwalificeerde bemensing nodig is.

Mocht u in uw netwerk kandidaten weten die kunnen bijdragen aan invulling van een en ander, dan houden wij ons van harte aanbevolen. Daarbij gaat het ons dus in eerste instantie niet zozeer om vrijwilligers die rondom de avondvierdaagse allerlei hand- en spandiensten verrichten, verkeer regelen of EHBO-inzet doen, maar met name om echte trekkers die ook de marsleiding voor hun rekening kunnen nemen. Daarnaast zijn er voor de te vormen stichting enkele bestuurders nodig.

Voor nadere informatie of afstemming hierover kunt u contact opnemen met onze voorzitter, de heer Cees van Domselaar. De gegevens hiervan kunnen middels het contactformulier worden opgevraagd.