Taakvelden

De Taakvelden bij het Rode Kruis.

De afgelopen jaren zijn er grote veranderingen geweest in de structuur van het Nederlandse Rode Kruis. Ook het Rode Kruis is zich gaan bezinnen op haar taak in onze samenleving in deze 21e eeuw. Voorheen waren alle Rode Kruisers gelijk opgeleid. Iedere Rode Kruiser kon in elke situatie ingezet worden, of dit nu een ramp was of een dagje helpen in een zorginstelling. Daarin is verandering gekomen.
Onze vrijwilligers kunnen zich nu specialiseren in verschillende taakvelden. Zo kan iedere vrijwilliger kijken waar zijn of haar interesse en vermogen ligt. Een bijkomend voordeel van deze taakvelden is dat binnen de afdelingen eenheid ontstaat. Waar eerder drie onderdelen zich splitsten in hun taken (de colonne was er voor eerste hulp en rampen, de Jeugd was kweekvijver voor de colonne en de Welfare gaf hulp aan de meest kwetsbaren), vindt jong en oud elkaar nu in verschillende taakvelden.

De taakvelden zijn onderverdeeld in vijf specialisaties: