Taakveld 1 – Voorlichting en Internationale Samenwerking

Het taakveld โ€™Voorlichting en Internationale samenwerkingโ€™ omvat alle activiteiten met betrekking tot voorlichting en publiciteit over Het Nederlandse Rode Kruis, alsmede internationale samenwerking.
Deze activiteiten met betrekking tot voorlichting hebben als doel een bijdrage te leveren aan het verbeteren van het imago van Het Nederlandse Rode Kruis, bekendheid te geven aan de principes van Het Nederlandse Rode Kruis (bestaansrecht, doelstellingen), de omgeving van Het Nederlandse Rode Kruis inzicht te geven in de hulp die zij aanbiedt, alsmede bekendheid te geven en ondersteuning te verlenen aan activiteiten die door derden worden georganiseerd.
Voorlichting heeft derhalve, naast de Internationale samenwerking, tevens betrekking op de overige vier taakvelden van Het Nederlandse Rode Kruis. De internationale zorgverlening vindt hoofdzakelijk plaats vanuit het Nederlandse Rode Kruis, gevestigd in Den Haag.

De basistaken van dit taakveld bestaan uit:

  • Uitdragen principes en activiteiten van Het Nederlandse Rode Kruis
  • Verspreiding Humanitair Oorlogsrecht (HOR)
  • Project-participatie (structurele en meerjarige hulpverlening in het buitenland)
  • Bevordering van internationale bewustwording en respect
  • Verzorgen van noodhulp/steun buitenland