Taakveld 2 – Sociale Hulp Nationaal

Sociale hulpverlening heeft aandacht voor ernstig zieke, gehandicapte en vereenzaamde mensen. Zowel jong als oud.

De maatschappij verandert, daarmee veranderen we allemaal en zal ook de hulpvraag en hulpverlening moeten worden aangepast. Verbreden van de doelgroepen is het toekomstperspectief.
Ook de landelijke lijn van het Rode Kruis is zo uitgezet.

Mensen kunnen door verschillende omstandigheden in een sociaal isolement terecht komen.
Dit komt voor in alle lagen van de bevolking en onder vele leeftijdsgroepen. Hulp is dus voor al deze groepen noodzakelijk. Belangrijk is dit in een zo vroeg stadium te onderkennen en er voor te zorgen dat deze hulp zo snel mogelijk kan worden geboden.

Doelstelling Taakveld 2

De doelstelling van taakveld 2 is om door het organiseren van sociale hulpactiviteiten het sociale isolement van mensen te doorbreken. De hulp is vooral gericht op de kwaliteit van het leven, het verminderen van de eenzaamheid en het vergroten van de zelfredzaamheid