Taakveld 3 – Noodhulp Nationaal

Doel
Verminderen van de gevolgen van rampen en ongevallen.

Doelgroepen
Slachtoffers, evacuรฉes en vluchtelingen.

Activiteiten

 • inzet eerste hulppost bij evenementen
 • medische assistentie (SIGMA)
 • opvang en verzorging
 • opsporing en contactherstel
 • sociaal liggend of zittend vervoer
 • EHBO met AED /BLS opleiding en herhalingslessen
 • EHBO (Eerste hulp bij ongelukken)
  Ieder vrijwilliger is opgeleid om te helpen als er in zijn omgeving een ongeluk is gebeurd, waarbij een of meerdere slachtoffer(s) te betreuren zijn. Bij grote evenementen zijn wij preventief aanwezig.
  Veel evenementen moeten vergunning aanvragen bij de gemeente.
  Bij grote aantal bezoekers of deelnemers en bij verhoogd risico op gewonden, is een EHBO post verplicht.

  Bekende evenementen waarbij het Rode Kruis wordt ingezet

 • De Nijmeegse Vierdaagse
 • Avondvierdaagse Bommelerwaard
 • Bloesemtocht
 • SIGMA (Snel Inzetbare Groep Medische Assistentie)
  Een aantal vrijwilligers is opgeleid en getraind om de professionals te assisteren bij gewondenvervoer en bewaking van slachtoffers. In geval van een calamiteit zijn zij oproepbaar om binnen een uur op het rampterrein te assisteren.

  Scholing en training
  Elk seizoen start in het najaar een nieuwe EHBO cursus. Standaard zit hierin tegenwoordig de AED / BLS lesstof.
  Per jaar (seizoen) worden 10 herhalingsavonden georganiseerd, zodat we geoefend blijven.

  Onze vrijwilligers zijn ook opgeleid om in de hektiek bij een opvang en verzorging in een crisiscentrum, ongeruste burgers op te vangen.

  Opvang en verzorging
  Als de autoriteiten in de gemeente besluiten dat de bewoners van een bepaald gebied niet naar huis kunnen door een calamiteit in hun buurt, moet hen een alternatief onderkomen geboden worden. In elke regio zijn locaties aangewezen die grotere aantallen mensen kunnen herbergen en ingericht worden als opvangcentrum. De verantwoordelijke personen van de gemeente moeten een plek aangeven, waar de mensen veilig wachten tot zij weer naar huis kunnen. Het Rode Kruis kan in dergelijke gevallen om assistentie gevraagd worden om de gemeente te helpen bij deze opvang. De evacuรฉes worden op deze plaats gerust gesteld voor zover dat nodig / mogelijk is. Hun namen en eerste wensen worden verzameld en bij het crisicentrum kenbaar gemaakt. Vanuit het crisiscentrum wordt het beleid bepaald en aan mogelijke oplossingen gewerkt.

  IRIS
  Deze groep mensen werkt aan verwanteninformatie en registreert de namen van de evacuรฉes en houdt bij waar de mensen naartoe gaan. Deze groep kan mensen die zoeken en mensen die gezocht worden met elkaar in contact brengen.