Taakveld 4 – Fondsenwerving & Communicatie

Doelstelling

Het taakveld “Fondsenwerving en Communicatie” heeft de volgende doelstellingen:

 • Het werken aan een sterkere positionering van het Rode Kruis, een fris eigentijd imago
 • Organisatie meer aansprekend maken voor geldgevers en – vooral jongere – vrijwilligers
 • Verwerving van financiële en materiële middelen t.b.v. de activiteiten van het Nederlandse Rode Kruis
 • Doelgroep

 • De mens in deze maatschappij, burgers, geldgevers

  Activiteiten
  Het taakveld voert de volgende activiteiten uit om de doelstellingen te bereiken:

  Fondsenwerving

 • Bus Collecte (huis-aan-huis collecte én straatcollecte/locatiecollecte)
 • Coördineren van fondsenwervende activiteiten, o.a. subsidies,alsmede particuliere en zakelijke donaties, zowel in geld als in goederen
 • Donateurs- en ledenwerving, o.a. de jaarlijkse (bus)collecte activiteiten binnen de afdeling
 • Communicatie

 • Campagne voeren ten behoeve van een sterkere positionering van het Rode Kruis. Daarbij komen de nationale sociale activiteiten voor onze hulpvragers meer in de schijnwerpers. Zoals vriendendiensten en aangepaste vakanties voor gehandicapten, chronisch zieke en ernstig vereenzaamde mensen
 • Berichten naar de schrijvende pers
 • Website beheren
 • Redactie interne nieuwsbrief aanvoeren
 • Voorlichting over het Rode Kruis (op scholen)