Taakveld 5 – Vrijwilligersmanagement en opleidingen

Doelstelling
Het taakveld “Vrijwilligersmanagement en Opleidingen” heeft de volgende doelstellingen:

 • Het werven, beheren en behouden van vrijwilligers
 • Bevorderen van de deskundigheid van de vrijwilligers
 • Doelgroep
  Vrijwilligers bij het Rode Kruis, zowel bestuurs- als uitvoerende vrijwilligers.

  Activiteiten
  Het taakveld voert de volgende activiteiten uit om de doelstellingen te bereiken

 • Werven van vrijwilligers
 • Intake nieuwe vrijwilligers
 • Voortgang gesprekken vrijwilligers
 • Exit gesprekken vrijwilligers
 • Ondersteunen van vrijwilligers
 • Begeleiden van vrijwilligers
 • Organiseren van cursussen, trainingen en themabijeenkomsten